Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด เป็นทีมผุ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด
ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีม Production ของ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ล้วนเป้นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร อย่างมืออาชีพ ทุกขั้นตอนของการผลิตได้ผ่านมาตรฐาน GMP จาก อย.

ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด
ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ตอบแทนและคืนกำไรให้สังคมด้วยการช่วยเหลือทางด้าน ยาแผนปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์

 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

OEM Service ผลิตยาแบบครบวงจร

DBD Franchise Standard

รายละเอียดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์" ปีงบประมาณ 2559  

1. สร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice)

 

2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

- ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการและเชิงลึก พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ณ สถานประกอบธุรกิจ

- การตรวจประเมิน และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรจากทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

 

3. เผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

- คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับฯ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา การสร้างปรับกระบวนงาน และพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ


 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ 


1) ได้รับการประเมินศักยภาพของตนเองและธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเนชั่น

2) ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานประกอบธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3) เสริมสร้างเครือข่ายและได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์บริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

4) ได้รับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ในการส่งเสริม ความน่าเชื่อถือของกิจการ

5) มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ธุรกิจผ่านสื่อในเครือเนชั่นที่มีผู้อ่านทั่วประเทศ


คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 

1) เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อการประกอบกิจการ

2) ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558

3) เป็นธุรกิจเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51 %

4) ผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

5) มีการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 ราย

 


เอกสารประกอบการสมัคร

 

1) ใบสมัคร และ หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์

2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เช่น เอกสารเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ (FDD: Franchise Disclosure Document) คู่มือการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ (Operations Manual) หรือ สำเนาหนังสือสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) เป็นต้น 

แบบตอบรับ Thailand Franchise Standard


Language

พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

HIT STAT

974413
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
711
652
3443
967916
3067
11082
974413

Your IP: 3.237.178.91
Server Time: 2021-03-07 21:06:22