Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด เป็นทีมผุ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด
ทีมผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

ทีม Production ของ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ล้วนเป้นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร อย่างมืออาชีพ ทุกขั้นตอนของการผลิตได้ผ่านมาตรฐาน GMP จาก อย.

ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด
ทีม Production บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ตอบแทนและคืนกำไรให้สังคมด้วยการช่วยเหลือทางด้าน ยาแผนปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์

 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด มุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อสังคม

OEM Service ผลิตยาแบบครบวงจร

บริการรับจ้างผลิต OEM Service

การจ้างโรงงานอื่นให้ ผลิตสินค้า ของตนโดยยังคงใช้ตราสินค้าของตนเอง ในกรณีนี้เราจะเรียกเจ้าของตราสินค้าผู้จ้างผลิตว่า OEM หรือย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer และเรียกโรงงาน รับจ้างผลิตยา ว่า Contract Manufacturer โรงงานที่รับจ้างพัฒนาและ ผลิตสินค้า ให้ผู้จ้างผลิตจะเรียกว่า ODM หรือย่อมาจาก Original Design Manufacturer โดยสินค้าที่สั่งพัฒนาและผลิตนั้นจะใช้แบรนด์ของผู้จ้าง

ทำไมผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียง หรือเจ้าของแบรนด์ที่อาศัย ODM เป็นผู้พัฒนาและ ผลิตสินค้า ให้จำนวนมากจึงนิยมใช้การจ้างผลิตกันมากมาย เหตุผลก็คือ การจ้างผลิตทำให้ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์สามารถลดการลงทุนได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ต้องเป็นเจ้าของโรงงานด้วยตนเอง หรือหากเป็นเจ้าของโรงงานอยู่แล้ว การจ้างผลิตก็สามารถลดการลงทุนในการขยายขีดความสามารถในการผลิต ซึ่งปกติจะเติบโตเป็นสัดส่วนตามธุรกิจที่ขยายตัว การจ้างผลิตช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถนำทุนและความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ในกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าการผลิต เช่น การทำการวิจัยและพัฒนา (R&D) หรือการออกแบบ รวมทั้งการดำเนินการด้านการตลาด

การจ้างผลิตมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าลดลง เนื่องจากผู้ รับจ้างผลิตยา (Contract Manufacturer) สามารถรับงานผลิตจากผู้จ้างหลายรายพร้อมๆกัน ทำให้ปริมาณการผลิตสูง ส่งผลให้ต้นทุนต่ำลงมาก เนื่องจากเกิด Economy of Scale นอกจากนี้ผู้ รับจ้างผลิตยา ยังได้ประโยชน์ที่เกิดจาก Comparative Advantages เนื่อง จากการมีที่ตั้งในประเทศจีน ที่มีค่าแรงและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ความได้เปรียบเหล่านี้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเจ้าของแบรนด์ผู้จ้างผลิต ต่ำลงกว่าการมีโรงงานของตนเองและ ผลิตสินค้า แบรนด์ของตนเองเท่านั้น ต้นทุนที่ต่ำ สามารถทำให้เจ้าของแบรนด์ที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตสูง สามารถควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกที่มีการแข่งขันรุนแรง การจ้างผลิตทำให้เจ้าของแบรนด์สามารถลดจำนวนพนักงานและขนาดขององค์กรลดลงได้ อย่างมีนัยสำคัญ ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธด้านการตลาด รวมทั้งทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าในการดำเนินการ

การจ้างผลิตทำให้เจ้าของแบ รนด์ไม่ต้องเป็นเจ้าของโรงงาน ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวหากจะต้องเปลี่ยนแปลงสินค้าให้เหมาะสมกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทำให้เกิดความคล่องตัวหากต้องเปลี่ยนลักษณะหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ เนื่องจากการมี Sunk Cost ที่ต่ำกว่า การจ้างผลิต แม้จะมีประโยชน์ที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ไม่น้อย สามารถสรุปได้คือ

การจ้างผลิตนั้นเจ้าของแบรนด์ที่ มีการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเองจะต้องมีการ กระจายเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้กับโรงงานที่ รับจ้างผลิตยา ซึ่งแม้จะมีสัญญากำกับควบคุมการนำ Know How ที่ได้ รับการถ่ายทอดไปใช้งานอยู่ก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่ความรู้เหล่านี้จะกระจายออกไปสู่คู่แข่งและก่อให้ เกิดสินค้าเลียนแบบขึ้นได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น 

มีโอกาสเป็นอย่างมากที่โรงงานผู้ รับจ้างผลิตยา จะนำความรู้ไปใช้ในการผลิต สินค้าให้กับคู่แข่งขัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพจากสินค้าที่มีความแตกต่าง (Differentiated product) มาเป็นสินค้า Commodity ได้อย่างรวดเร็ว

 

โรงงานที่ รับจ้างผลิตยา นั้น หากรับจ้างผลิตยาให้กับเจ้าของแบรนด์หลายรายพร้อมๆกัน ก็จะได้รับการถ่ายทอด Know How มาจำนวนมากแหล่ง ทำให้เกิดความสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับจ้างผลิตยา ไปเป็นผู้พัฒนา ออกแบบ และ รับจ้างผลิตยา (ODM) รวมทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ในที่สุด

ต้นทุนที่ต่ำของ โรงงานผู้รับจ้างผลิตยาจะส่งผลให้ต้นทุนและระดับราคาสินค้าใน อุตสาหกรรมลดลง รวมทั้งช่วยให้เจ้าของแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ำและปริมาณการขายน้อย มีต้นทุนลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เจ้าของแบรนด์ทุกรายต้อง ผลิตสินค้า เอง

ในที่สุด พลังจากเป็นโรงงาน รับจ้างผลิตยา สินค้ามาเป็นเวลานาน โรงงานที่เป็น Contract Manufacturer ก็ ต้องการการเติบโตทางธุรกิจที่มากกว่า ผลกำไรจากการดำเนินการที่สูงขึ้น และก็เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ส่วนต่างของราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดและ ราคาขายของสินค้าที่ออกจากโรงงาน ว่ากำไรส่วนใหญ่นั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้ผลิต แต่ตกอยู่กับเจ้าของแบรนด์ที่เป็นผู้ออกแบบ พัฒนาสินค้า และเป็นผู้จ้างผลิตมากกว่า ดังนั้นโรงงานผู้รับจ้างผลิตยาจำนวนมากที่มั่นใจในความสามารถของตนเองจะ เริ่ม เปลี่ยนกลยุทธโดย ลงทุนสร้างหน่วยงานที่ทำการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการออกแบบสินค้าของตนเอง และเปลี่ยนสภาพจาก Contract Manufacturer มาเป็น ODM หรือ Original Design Manufacturer เพื่อ พัฒนา ออกแบบ และ ผลิตสินค้า ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นเจ้าของแบรนด์ขนาดเล็ก ผู้สั่งเข้าสินค้า หรือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ที่ไม่มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยตนเอง แต่มีความสามารถในการตลาดและการขาย ให้สามารถมีสินค้าแบรนด์ของตนเองที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับแบรนด์เจ้าตลาด ในราคาที่ต่ำกว่า ลงทุนสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองและนำเข้าสู่ตลาด เพราะเห็นว่าจะสามารถสร้างยอดขาย ผลกำไร และการเติบโตได้มากกว่าการเป็นผู้รับจ้างผลิตยาตามที่เป็นมาแต่เดิม

ผลจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธของ Contract Manufacturer ข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะในอุตสาหกรรม กล่าวคือ

การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะรุนแรงมากขึ้นเนื่องจาก

  • จำนวนตราสินค้าในตลาดมีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากเงินลงทุนในการทำธุรกิจต่ำลง
  • คู่แข่งรายเล็กสามารถแข่งขันได้เนื่องจากมีต้นทุนสินค้าต่ำลง โดยอาศัย economy of scale ของ Contract Manufacturer
  • Contract Manufacturer กลายเป็นจ้าของแบรนด์สินค้า และแข่งขันกับผู้จ้างผลิต

สินค้าสูญเสียความแตกต่าง กลายเป็นสินค้า commodity อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการกระจาย know how และการลดต้นทุนการผลิตของ Contract Manufacturer

Contract Manufacturing เป็นดาบสองคม สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาลในระยะสั้นและกลาง แต่ก็ทำให้เกิดการแข่งขันรุนแรงและ commoditization ในระยะกลางและยาว แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธและไม่ใช้ Contract Manufacturing ได้ เนื่องจากคู่แข่งแทบทุกรายใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะสั้น

ดังนั้น หนทางในการป้องกันผลเสียอันเกิดจากการใช้ Contract Manufacturing ที่เจ้าของแบรนด์ผู้จ้างผลิตจึงต้องถูกนำมาใช้ ซึ่งพอสรุปได้เป็นประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้ให้เลือก outsource การผลิตเฉพาะสินค้าที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรือ know how รุ่น เก่า ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่ลัวในอุตสาหกรรมเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการจ้าง ผลิตสินค้า ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ จะสงวนการ ผลิตสินค้า ใหม่ไว้ในโรงงานของตนเองเท่านั้น

สร้างแบรนด์ สินค้าของตนเองให้มีความแข็งแรง แตกต่าง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับช่องทางการจัดจำหน่าย เช่นให้การสนับสนุนด้านการตลาดที่ดีต่อช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างเกราะป้องกันการเข้าสู่ตลาดของ Contract Manufacturer ด้วยแบรนด์ของตนเอง ให้ทำได้ยากและใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง เน้นการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการออกแบบสินค้าที่มีความล้ำหน้าคู่แข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด commoditization ของสินค้า ที่จะเปิดโอกาสให้ Contract Manufacturer เข้าสู่ตลาดด้วยตราสินค้าของตนเอง

ใช้ สัญญาการจ้างผลิตที่มีความรัดกุมและมีอายุสัญญาที่เหมาะสม เช่นหากการ ผลิตสินค้า มีความซับซ้อน อายุสัญญาควรจะยาว แต่หากสินค้าที่จ้างผลิตไม่ยุ่งยากมากนัก ก็ควรใช้สัญญาระยะสั้น เพราะจะเปิดโอกาสให้ OEM สามารถหา Contract Manufacturer ที่ มีต้นทุนต่ำกว่าได้ในอนาคต และเป็นการลดความกดดันต่อโรงงานที่ รับจ้างผลิตยา เพื่อให้สามารถรับจ้างลูกค้ารายอื่นผลิตได้ เพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้างมีลักษณะเป็นแบบ win-win สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซื่อตรง และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้จ้าง และ Contract Manufacturer เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคู่ค้าทั้งสองฝ่ายจะเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้เลย


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language

พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

HIT STAT

974409
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
707
652
3439
967916
3063
11082
974409

Your IP: 3.237.178.91
Server Time: 2021-03-07 21:02:23